vkontuur

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2014. a määrusega nr 137 „Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ rahuldati Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla 11. juuni 2014. a taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Saare maavanem kuulutas oma 2. septembri 2014 korraldusega nr 1-1/2014/278 välja Lääne-Saare vallavolikogu valimised 7. detsembriks 2014. Tegemist oli teiste erakorraliste kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega Eesti taasiseseisvumisest alates. Valimistulemused loeti väljakuulutatuks ja Lääne-Saare vald moodustus 13. detsembril 2014. 

01.01.2015 seisuga elab Lääne-Saare vallas 7242 elanikku, Lääne-Saare vald on Kuressaare linna järel elanike arvu suuruselt teine omavalitsus Saare maakonnas. Lääne-Saare valla pindala on 809,3 km², vallas on neli alevikku (Aste, Kudjape, Kärla ja Nasva) ning 111 küla. Vallal on ühine piir Kuressaare linna ja Salme, Mustjala, Leisi, Kihelkonna ning Pihtla vallaga. Lääne-Saare vallal on ca 202 km pikkune merepiir ning valla koosseisu kuuluvad Abruka, Väike-Tulpe, Vahase, Kasselaid ja teised väiksemad saared.

Vallamaja kontaktid

Registrikood: 75038977
Aadress: Marientali tee 27, Kuressaare 93820
Telefon: 452 0450
E-post: vald@laanesaare.ee

Tööaeg

E,K,N 08:00 - 17:00
T 08:00 - 18:00
R 08:00 - 13:00
Lõuna 12:00 - 12:30

Kärla Teeninduskeskus

Aadress: Pargi 1, Kärla 93501

Telefon: 452 0450

E-post:vald@laanesaare.ee

Tööaeg

E,K,N 08:00 - 17:00
T 08:00 - 18:00
R 08:00 - 13:00
Lõuna 12:00 - 12:30

Lümanda Teeninduskeskus

Aadress: Keskusehoone, Lümanda küla 93301
Telefon: 4520450
E-post:vald@laanesaare.ee

Tööaeg

E,K,N 08:00 - 17:00
T 08:00 - 18:00
R 08:00 - 13:00
Lõuna 12:00 - 12:30